Personalizacija aplikacije

Iako se naš razvojni tim maksimalno potrudio da korisničko iskustvo bude na najvišem mogućem nivou, da aplikacija bude što jednostavnija i da se procesi izvode sa što manje akcija, svesni smo velikih razlika koje postoje kako između tipova poslovanja tako i samih korisnika i njihovih personalnih navika i preferencija i da ne postoji univerzalna aplikacija koja će u potpunosti zadovoljiti svačije potrebe. Zbog toga je implementiran veliki broj opcija za funkcionalnu i estetsku personalizaciju aplikacije, kako bi ste je maksimalno mogli prilagoditi sebi.

Funkcionalna personalizacija
Kada kažemo “funkcionalna” specifikacija mislimo na prilagođavanje načina rada i izvođenja procesa na aplikaciji. Ovde ćemo spomenuti neke od podešavanja koje nam to omogućavaju:

-Brzi meni (Podešavanja/Ekran) – simulacija rada na kasama sa fizičkim tasterima. Za korisnike koji u svom poslovanju imaju potrebu za dodavanje artikala unosom šifre može se uključiti i ovaj ekran. Tri su opcije:
1) ne prikazuj – brzi meni nije vidljiv
2) prikazuj – brzi meni se prikazuje, ali je ekran za pretragu prioritetan
3) prikazuj prioritetno – brzi meni se prikazuje i ima prioritet (odmah je otvoren)

-Prioritet (Podešavanja/Opšta) – da li po dodavanju artikla aplikacija ide na korpu ili na odabir sledećeg artikla

-Akcija po završetku fiskalizacije (Podešavanja/Opšta) – kako se aplikacija ponaša po završetku fiskalizacije. Tri su opcije moguće:
1) Novi račun – aplikacija automatski prelazi na ekran za unošenje sledećeg računa
2) Odjava – korisnik se odjavljuje i aplikacija ostaje na ekranu za prijavu. Opcija koja se koristi u okruženjima sa više korisnika (kasira) koje kasu paralelno koriste kao što su kafići i restorani npr.
3) Početni ekran – po završetku fiskalizacije aplikacija ostaje na početnom ekranu

-Po dodavanju artikla vrati na početak (Podešavanja/Opšta) – ukoliko se dodati artikal nalazi u grupi, po njegovom dodavanju aplikacija će izaći iz te grupe i vratiti se na početak. U suprotnom, ostaje u grupi.

-Isključivo PLU pretraga do (Podešavanja/Opšta) – ova opcija reguliše ponašanje pretrage. S obzirom da brojevi artikala koje neki korisnici imaju se mogu meriti i desetinama hiljada, optimizacija je jako bitna, kako se rad ne bi usporio. Prilikom pretrage, standardno ponašanje aplikacije je da gleda PLU, naziv artikla i barkod šifru. Da bi se ubrzala pretraga po PLU, ovim parametrom ograničavamo do koje ukucane cifre se neće gledati naziv artikla i barkod, nego samo PLU. Čim se dostigne ovaj limit ili unese slovo, aplikacija počinje da pretražuje i ove podatke.

-Dugi klik na artikal (Podešavanja/Opšta) – definišemo ponašanje na dužem kliku na artikal. Dve su opcije:
a) detalji o artiklu. Brzi prikaz osnovnih detalja o artiklu (ime, cena, stanja is l.) bez izlaženja iz računa
b) više opcija dodavanja. Artikal se ne ubacuje odmah u korpu, nego se otvara ekran za unos dodatnihi podataka. Ponašanje kao da smo ubacili artikal u korpu i kliknuli na izmenu

-Prikazuj poslednji artikal (Podešavanja/Ekran) – opcija vidljiva samo na mobilnim uređajima (uređajima sa malim ekranima): prilikom dodavanja proizvoda u korpu privremeno se prikazuju opcije za njegovu izmenu (korisno ako želimo da brzo izmenimo količinu npr.). Svaka nova akcija zatvara ovu stavku i oslobađa nam ceo ekran za rad.

-Prečice (Podešavanja/Ekran i Katalog) – opcija koja korisniku može ubrzati neke aktivnosti koje se često obavljaju. Prečice se drugačije prikazuju u zavisnosti od tipa ekrana, ali ono što je zajedničko je da postoje dva tipa:
1) “omiljeni” proizvodi  – prilikom ažuriranja proizvoda, može se aktivirati opcija “Prečica” i proizvod će nam onda uvek biti vidljiv prilikom kreiranja računa
2) akcije – definisanje prečice za neku akciju,  koja će nam uvek biti vidljiva i dostupna prilikom kreiranja računa (na malim ekranima vidljivo samo na brzom meniju). Primeri su – plaćanje konkretnom platnom opcijom, dodavanje proizvoda sa zadatim parametrima (količina, popust..), storno kopija računa…

Estetska personalizacija
Kada smo aplikaciju podesili da funkcioniše onako kako nam odgovara, možemo se pozabaviti i takvim detaljima kao što je fizički izgled ekrana. Sva podešavanja vezana za ovu tematiku se nalaze u Podešavanja/Ekran meniju, a osnovna su:
-Prikaz artikala – podešavanje koje definiše izgled ekrana za odabir artikala, da li će artikli biti prikazivani kao redovi (Lista) ili pločice
-Ako se koriste pločice, tri su opcije za njihov izgled:
1) bez slike
2) slika iznad teksta (slika se definiše izmenom proizvoda u katalogu)
3) slika sa tekstom preko – ovde preporučuje da zbog estetskog efekta, pozadina teksta sadrži određeni stepen transparentnosti
-informacije o artiklu
a) Ime artikla u više linija – ako je ima artikla predugačko, da li da prelazi u sledeće red ili da se odseče ostatak
b) prikaz cene – da li da se prikazuje cena i kako (sa jedinicom mere i bez). Ukoliko se ova informacija izostavi, preporučljivo je da se dugi klik na artikal definiše  kao “detalji o artiklu” da bi mogli da proverim cenu u svakom trenutku
c) prikaz šifre artikla
d) prikaz količine artikla koja je već dodata

-pozadinska slika – ako se postavi pozadinska slika, preporučljivo je da boja pozadine artikla sadrži određenu količinu transparentnosti

-Boje slova i pozadine za veliki broj elemenata

Ostalo