Software

ePOS funkcionalna specifikacija

Aplikacije akreditovane od strane Poreske uprave – ZetaCube LPFR (IB 187) i ePOS ESIR (Osnovni IB 257 i Nepredni IB 1086).

Fiskalno okruženje je delo našeg razvojnog tima, a u skladu sa specifikacijama Poreske uprave, ali tu nismo stali – okruženje se kontinuirano razvija, i nove verzije su dostupne svakog meseca.


Osnovne funkcionalnosti

Upravljanje asortimanom proizvoda i usluga
-kreiranje proizvoda
-podrška za grupe
-podrška za varijante proizvoda
-mogućnost definisanja reklamne poruke za svaki proizvod
-mogućnost definisanja slika proizvoda i grupa
-mogućnost kreiranja prečice za svaki proizvod

Kreiranje i vođenje korpi
-podrška za maloprodajno poslovanje i transportni mod
-dodavanje proizvoda odabirom iz asortimana, pretragom ili kucanjem šifre (brza tastatura)
-pamćenje nazavršenih korpi sa mogućnostu dodavanja naziva
-velike mogućnosti grafičke i funkcionalne kastomizacije

Podrška za sve tipove računa i transakcija (napredni esir)
-promet/prodaja
-refundacija – odabirom originalne transakcije iz žurnala ili ručnim kreiranjem. Moguća puna ili parcijalna refundacija računa
-predračun, sa mogućnošću automatskog kreiranja računa odabirom iz žurnala
-avans, sa mogućnošću parcijalnih refundacija i izdavanjem više konačnih računa iz jednog avansa
-kopija i obuka računi

Pregled i rad sa izdatim računima (žurnal)
-filtriranje po tipu transakcije, tipu računa, vremenu, iznosu i broju računa
-detaljan uvid u račun sa mogućnošću izmene pod-tipa načina plaćanja
-izdavanje povezanih računa (refundacija, kopija, prodaja po predračunu, novi avans, konačni račun…)

Izveštaji
-po tipovima računa, načinima plaćanja, operaterima, artiklima, poreskim stavkama i dobavljačima
-definisanje vremenske periode
-prikaz na ekranu, štampa ili slanje na mail

Rad sa partnerima
-upravljanje komitentima i dobavljačima
-pregled izdatih računa (komitenti) i magacinskih aktivnosti (dobavljači)
-definisanje partnerskog popusta
-započinjanje računa sa unetom identifikacijom partnera i partnerskim popustom

Upravljanje korisnicima i korisničkim rolama
-definisanje korisničkih rola (tipova korisnika) sa dozvoljenim operacijama
-definisanje korisnika
-mogućnost dodavanja id (RFID) kartica korisnicima za brzu identifikaciju
-mogućnost izmene avatara

Smenski rad
-definisanje smena

Vođenje računa po mestima prodaje (stolovi)
-definisanje nivoa i mesta prodaje
-vezivanje računa za mesto prodaje
-osnovna i napredna (Horeca modul) opcija sa grafikom

Podrška za e-mail
-slanje računa, izveštaja i alarma
-podrška za smpt i gmail mail servere
-definisanje naslova i sadržaja sa dinamičkim popunjavanjem polja

Upravljanje opcijama plaćanja
-definisanje podržanih opcija plaćanja
-mogućnost definisanja pod-tipova opcija

Funkcionalna i estetska personalizacija aplikacije
-veliki broj opcija za porsonalizovanje načina kreiranja računa
-estetsko prilagođavanje ekrana

Daljinski update i upravljanje verzijama aplikacija na uređaju
-upravljanje aplikacijama na nivou konfiguracione grupe i/ili pojedinačnog terminala

Cloud
-Daljinsko upravljanje proizvodima i uvid u račune sa izveštavanjem

Prečice
-na ekranu ili tastaturi
-često korišćeni proizvodi
-opcije dodavanja (popust, količina)
-način plaćanja
-storno i kopija poslednjeg računa itd.

Izgled štampe
-definisanja logoa, zaglavlja i podnožja računa
-definisanja zaglavlja izveštaja
-definisanje jačine otiska štampe (u zavisnosti od hardverske podrške)

Popusti
-dodeljivanje popusta pojedinačnom artiklu
-dodaljivanje popusta na celu korpu
-partnerski popust

Praćenje stanja gotovine (kasa)
-pregled trenutnog stanja
-istorijski pregled
-izmena stanja (ručna inicijacija ili auitomatski na kraju smene)

Podrška za raziličite tipove uređaja
-podrška za raziličite tipove periferija
-podrška za različite veličine i orijentacije ekrana

API za integraciju
-cloud integracija (push ili pull)
-intenti za komunikaciju između aplikacija
-bluetooth

Podrška za dodatnu opremu*
-barkod čitač (USB i Bluetooth)
-tastatura
-fioka za novac

*gde postoje hardverski preduslovi 

Opcije
-Magacinsko poslovanje
-Horeca
-Integracija sa kartičnim aplikacijama

Kompletno uputstvo za rad sa kasom možete preuzeti ovde

Personalizacija aplikacije

Blog, Novosti, Software

Iako se naš razvojni tim maksimalno potrudio da korisničko iskustvo bude na najvišem mogućem nivou, da aplikacija bude što jednostavnija i da se procesi izvode sa što manje akcija, svesni smo velikih razlika koje postoje kako između tipova poslovanja tako i samih korisnika i njihovih personalnih navika i preferencija i…

Više »

Ukidanje kartica, čekova i instant plaćanja kao načina plaćanja za Horeca korisnike i kako prevazići ovaj problem

Blog, Novosti, Regulativa, Software

Izmenom pravilnika „Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција,начинима плаћања , позивању на број другог документа и појединостима осталихелемената фискалног рачуна“ ukinuti su kartice, čekovi i instant plaćanja za lokacije na kojima se evidentira promet usluge prodaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se…

Više »