Zalihe2

1Izborom opcije Podešavanja/Opšta iz glavnog menija, dobićete prikaz ekrana u kome možete izabrati vođenje stanja vaših zaliha čekiranjem opcije Prati zalihe.

2 Ako smo uključili praćenje zaliha, tada nam kroz opciju Katalog glavnog menija, postaju dostupne opcije (tabovi) Asortiman, Magacini i Aktivnosti.
Ponekad će ovde biti dostupan i tab sa nazivom Alarmi, ukoliko u tom trenutku imate proizvode sa negativnim stanjem u magacinu.

3Izborom Asortimana dobijate spisak svih proizvoda vašeg kataloga (kao na prethodnoj slici). Ako izaberete neki proizvod, dobijate prozor sa svim podacima o tom proizvodu.
U tabu Stanje možete videti detalje o količini proizvoda čaj po magacinima, kao i spisak  dobavljača za taj artikal.
U ovom slučaju nemamo čaj u Prodajnom magacinu, dok u magacinu sa nazivom Magacin 1 imamo 99 komada. Rezervacija sa stanjem 38 govori da se u korpama koje nisu zatvorene nalazi trenutno 38 komada čaja.

Proizvod možete prebacivati iz jednog u drugi magacin izborom strelice sa desne strane nekog magacina.

4Opcija Prijem se koristi prilikom ulaza robe u magacin. Može se vršiti i Interni prijem (prebacivanje robe iz magacina u magacin).

Ukoliko vršite prijem od Partnera dobavljača, odaberite ga iz padajućeg menija Partner i pritisnite Dalje.

5 Unesite količinu artikala u odgovarajući Magacin i pritisnite Zapamti.

6 Važno je napomenuti da čaj sada nije dodat automatski na stanje, već se pojavila nova aktivnost u tabu Aktivnosti za datog dobavljača.
Aktivnost se mora zatvoriti da bi magacin prihvatio nova stanja, tj da bi se primenile sve promene stanja.
Otvorene aktivnosti imaju ikonicu sata sa leve strane.

7 Pritiskom na zaokruženu aktivnost sa prethodne slike, prikazuje nam se ekran sa svim podacima ovog prijema.
Proverite spisak artikala za koje vršite prijem, i ukoliko je tačan izaberite opciju Zatvori prijem.
Tek tada će artikli biti dodati u magacin, tj u magacinu će se videti (brojčana) promena stanja.

8 Povrat robe dobavljaču se vrši izborom taba Povrat. Procedura je identična kao i za Prijem robe: izaberite Partnera, kliknite na Dalje i imajte u vidu da stanje u magacinima neće biti izmenjeno dokle god ne zatvorite Aktivnost koja je otvorena za ovaj Povrat!

U samoj aktivnosti možete dodati Komentar zbog čega vršite povrat.

9 Otprema robe partneru se vrši izborom taba Otprema. Procedura je identična kao i za Prijem robe: izaberite Partnera, kliknite na Dalje i imajte u vidu da stanje u magacinima neće biti izmenjeno dokle god ne zatvorite Aktivnost koja je otvorena za ovu Otpremu!

U samoj aktivnosti možete dodati Komentar zbog čega vršite otpremu.

A Otpis robe dobavljaču se vrši izborom taba Otpis. Unesite količinu artikla koju otpisujete po svakom magacinu, kliknite na Zapamti i imajte u vidu da stanje u magacinima neće biti izmenjeno dokle god ne zatvorite Aktivnost koja je otvorena za ovaj Otpis!

U samoj aktivnosti možete izabrati iz padajućeg menija razlog  (Tip) otpisa robe (Rizik poništenja, Rizik od kvara, Rizik od loma, Krađa, Isticanje, Prirodni otpad..).

B Popis robe se vrši izborom taba Popis. Unesite količinu artikla koju ste popisali po svakom magacinu, kliknite na Zapamti i imajte u vidu da stanje u magacinima neće biti izmenjeno dokle god ne zatvorite Aktivnost koja je otvorena za ovaj Otpis!

Nije moguće izvršiti popis nekog magacina ukoliko postoje otvorene aktivnosti u tom magacinu (na slici se takvo obaveštenje prikazuje ikonicom katanca).