Tamper1

1 Ako je kasa uključena, isključite je pritiskom na crveno dugme.

Otvoriti slot za bateriju, i raskačite bateriju sa konektora

2 U donjem levom uglu, u slotu sa oznakom TF, postoje dva pina(metalne tačkice žute boje)

3 Spojiti dva pina (najzgodnije metalnom spajalicom koju treba otvoriti tako da ima dva kraja koja naslonimo na pinove)

Dok su pinovi spojeni ponovo priključiti bateriju(voditi računa da konektor bude ispravno okrenut)

4Raskačiti pinove, tj. skloniti spajalicu.
Sada možete upaliti kasu.

Ako je sve uradjeno kako treba, kasa će se pri sledećem uključivanju normalno startovati i neće više pištati.
Ukoliko kasa i dalje pišti znači da pinovi nisu bili spojeni i treba ponoviti postupak.