Restart1

1 Zadržite 2 do 3 sekunde taster u obliku kruga koji se nalazi u sredini donjeg dela ekrana kako bi se izlistale sve pokrenute aplikacije.
Pronaći ePOS aplikaciju i ugasiti je na taster X (u gornjem desnom uglu ekrana aplikacije EPOS) ili prevlačenjem prstom sa leva na desno.

2 Kada ste zatvorili ePOS aplikaciju potrebno je da je ponovo pokrenete izborom iz glavnog menija
Pokrenite je pritiskom na crvenu ikonicu sa oznakom ePOS

3 Nakon pokretanja ePOS aplikacije neophodno je da unesete PIN za bezbednosni element koji ste dobili od Poreske uprave

4 Nakon što ste uneli PIN i ponovo pokrenuli ePOS aplikaciju obavezno proverite „status“ CUBE aplikacije. To možete učiniti na dva načina:
 -Pogledajte da li vam se u gornjem levom uglu ekrana prikazuju 2 strelice koje se vrte u krug (kao da jedna juri drugu).
– Proverite da li u statusnom baru stoji obaveštenje ZetaCube LPFR Aktivan Povezan

Ukoliko kasa ima aktivan i povezan LPFR tada možete biti sigurni da kasa komunicira sa poreskom upravom i da možete početi sa kucanjem fiskalnih računa.