Precice1

1 Iz glavnog menija, odaberite opciju Katalog

2 Iz kataloga proizvoda odaberite proizvod čiju prečicu želite da napravite.
Pritiskom na taj proizvod ulazite u njegove detalje koje možete izmeniti.

3 U detaljima proizvoda, na samom dnu postoji nova opcija Prečica.
Uključite njen klizač (tj. postavite ga u zeleni položaj).
Nakon toga pritisnite dugme Zapamti.

4Nakon što ste definisali vaše prečice, primetićete kakvu ste izmenu napravili kada izaberete opciju Izdavanje računa

5 Na dnu ekrana se sada vide prečice ka vašim proizvodima, u ovom slučaju to su “papirna kesa” i “kutija”.

Pritiskom na “papirnu kesu” dodajete je u vašu korpu.