Povrat1

1 Izaberite opciju Žurnal iz glavnog menija.

2 Iz spiska računa pronađite račun koji želite da refundirate. Dovoljno je da kliknete na isti kako bi Vam se otvorile sve mogućnosti ovog polja.

3 Mogu vam biti dostupne 3 opcije:
Detalji (možete proveriti sve detalje računa – naziv artikala, količinu, cenu, iznos, način plaćanja i td)
Kopija (ukoliko Vam je potrebna kopija ovog računa, klikom na ovu opciju će izaći kopirani račun)
Refundacija (odabirom ove opcije prvo dobijamo pregled artikala koji su u okviru tog računa, klikom na opciju dalje pa štampa završavamo proces refundacije računa.

NAPOMENA:

Ovako refundirani računi će i dalje biti prikazani u opciji Žurnal.

Ukoliko izdate kopiju takvog refundiranog računa, na dnu će se dodatno pojaviti podaci o kupcu, sa linijom za potpis (slično NI obrascu).

Ovu opciju često koriste preduzetnici radi lične evidencije.