Pokretanje1

Velikim krugom su zaokružena 2 slota u koji se mogu ubaciti bezbednosni elementi.
Manjim krugom su zaokruženi pinovi koji moraju biti vidljivi ako ste bezbednosni element stavili u dobar odeljak.

1 Sve neophodne aplikacije za rad kase su već instalirane na uređaju.

Nakon paljenja uređaja automatski se podižu dve neophodne aplikacije za funkcionisanje kase: Cube i ePOS.

2 Kratkim pritiskom na srednje dugme, vratite se na glavni ekran uređaja sa svim prikazanim aplikacijama.
LPFR je sada zaključan (prikazana je ikonica katanca u gornjem levom uglu).
Takav status je očekivan

3 Izaberite ePOS aplikaciju sa glavnog ekrana.
Otvoriće se ekran ePOS aplikacije za unos administratorske šifre. Unesite 1234, a zatim pritisnite dugme Pošalji.
Savetujemo da naknadno promenite  šifru.

4 Unesite PIN za bezbednosni element koji je korisnik dobio od Poreske uprave. Nakon unosa PINa, pritisnite dugme OK.

Ovim korakom otključavate LPFR.

5 Pred vama je prikazan glavni ekran aplikacije ePOS.
U gornjem levom uglu ekrana se, umesto katanca, sada vidi ikonica dve strelice koje kruže, što je simbol za aktivan i otključan LPFR.

Poslednjih 5 koraka možete pogledati na našem videu na linku: Paljenje kase

Sačekajte da terminal preuzme konfiguraciju sa poreske uprave.

6 Konfiguracija sa poreske uprave je pokupljena, ako se ispiše poruka o tome na ekranu.
Ukoliko niste primetili poruku na ekranu, možete proveriti da li su se pojavile stavke za poreske stope izborom glavnog menija (tri vodoravne crte u gornjem levom uglu aplikacije ePOS), a zatim izborom stavke O programu. Tada će se prikazati ekran kao na slici.
Ukoliko su se pojavile stavke u delu ekrana ispod naslova Poreske stope, to znači da je konfiguracija preuzeta.

 

NAKON OVIH 6 KORAKA VAŠA KASA JE SPREMNA ZA RAD!