OpcijaPlacanja1

1 Izaberite opciju Podešavanja/Opcije plaćanja iz glavnog menija

2 U gornjem desnom uglu ekrana biće vam dostupan znak + (plus) na koji kada kliknete otvaraju vam se polja za unos načina plaćanja.

3 NAZIV (jednom unet naziv više nema mogućnost izmene. Obratite pažnju da pri kreiranju naziv bude ispravan)
TIP (u produžetku ovog polja imaćete dostupan padajući meni u obliku znaka strelice okrenute ka dole. Klikom na nju izlistaće se svi mogući načini plaćanja i prema potrebi se bira neki od njih).

4 Nakon što smo podesili naziv i tip načina plaćanja u donjem desnom uglu ekrana dostupno je dugme ZAPAMTI na koje kada kliknemo čuvamo kreirani način plaćanja.