Obuka1

1 Proverite da li je kasa ostala u modu za Obuku izborom opcije Podešavanja/Opšta

2 Natpis Obuka na crvenom delu ekrana, je naslov koji označava da smo u modu za Obuku
Isključiti mod za Obuku pritiskom na zeleni klizač
Pritisnuti Zapamti

NAPOMENA:

Nakon izlaska iz moda za obuku, svi računi će biti fiskalizovani.