LPFRotkljucavanje2

1 Ukoliko Vam u gorenjem levom uglu ekrana, umesto strelica koje se vrte u krug, stoji prikazana ikonica katanca, to znači da je LPFR zaključan

2 Ukoliko je gornja linija statusnog bara na uredjaju crvena, možete biti sigurni da se nalazite u modu za štednju baterije.

3 Prevucite prstom odozgo na dole po ekranu, da vam se otvore opcije za podešavanje uredjaja. Možda će biti potrebno dva puta to da uradite, da biste uočili ikonicu baterije.
Pritisnite je.

4 Na ekranu na slici se vidi da je Štednja baterije u statusu Uključeno.

Morate je isključiti.

Prisnite opciju Štednja baterije.

5 Isključite štednju baterije tako što ćete pritisnuti zeleni klizač sa desne strane.

Nakon toga bi statusni bar trebao da postane crn, i to će biti znak da je štednja isključena.

Sada unesite PIN za bezbednosni element i time ćete otključati LPFR.