LPFRotkljucavanje1

1 Ukoliko Vam u gorenjem levom uglu ekrana, umesto strelica koje se vrte u krug, stoji prikazana ikonica katanca, to znači da je LPFR zaključan

2 Staus LPFR-a, takođete možete proveriti u statusnom baru, prevucite ekran prstom odozgo na dole. Ako piše ZetaCube LPFR Zaključan imate jasan znak da je LPFR zaključan.

3 Proverite da li na ekranu imate neku porukicu na kojoj piše da unesete PIN. Ukoliko postoji poruka, pritisnite je, a zatim unesite PIN.

4 Ukoliko na ekranu ne vidite više poruku za unos PIN-a, problem možete rešiti restartovanjem ePOS aplikacije.

Kada se ponovo startuje ePOS aplikacija, tada će vam biti ponudjen unos PIN-a i LPFR će se otključati.