LPFRaktivacija1

1 Ukoliko Vam u gorenjem levom uglu ekrana, umesto strelica koje se vrte u krug, stoji prikazana ikonica pauze (dve uspravne debele crte), to znači da je LPFR neaktivan

2 Status LPFR-a, takođete možete proveriti u statusnom baru, prevucite ekran prstom odozgo na dole. Ako piše ZetaCube LPFR Neaktivan imate jasan znak da je LPFR neaktivan.

3 Ako u kasu nije ubačen bezbednosni element, onda je potrebno da ga ubacite da biste aktivirali LPFR.
Ugasite kasu, pomerite plavu bateriju (ne isključujte je!) i u bacite bezbednosni element u slot PSAM1 kao na slici.

4 Ako je u kasu već ubačen bezbednosni element, proverite da li je u dobrom slotu. Ne sme se nalaziti u PSAM2 slotu (crvena strelica), već u PSAM1 slotu (zelena stralica na slici).
Ugasite kasu, pomerite plavu bateriju (ne isključujte je!) i u bacite bezbednosni element u slot PSAM1.