IzgledEkrana1

1Izborom opcije Podešavanja/Ekran iz glavnog menija, dobićete prikaz ekrana sa opcijama za vizuelnu adaptaciju aplikacije.
Možete dodati pozadinsku sliku, izmeniti boju pozadine, zaglavlja, komandi, kako u samoj aplikaciji, tako i u Katalogu.
Na narednoj sličici pogledajte funkciju prve opcije Prikazuj poslednji dodati artikal.

2 Izborom opcije Prikazuj poslednji dodati artikal u meniju prikazanom na slici 1 (Podešavanja/Ekran), menjate izgled vaše Korpe.
U samoj korpi će sada na vrhu ekrana biti prikazan poslednji dodati artikal, pa ćete imati opciju da brzo unesete izmene vezane za njega.

3 Ukoliko izaberete opciju da se artikli prikazuju putem Pločica u meniju prikazanom na slici 1 (Podešavanja/Ekran), menjate izgled vašeg Kataloga.
Na narednoj sličici možete videti jedan izgled kataloga kada se artikli prikazuju putem pločica. Možete menjati veličinu pločica ili ubaciti slike vaših artikala.

4Izborom opcije da se artikli prikazuju putem Pločica u meniju prikazanom na slici 1 i 2 (Podešavanja/Ekran), menjate izgled vaše Kataloga.
Dole je prikazana jedna od velikog broja mogućih izgleda Kataloga.

5 Medju opcijama ekrana Podešavanja/Ekran iz glavnog menija, imate i mogućnost upaliti ili ugasiti prikazivanje Brzog menija.
Dostupne opcije su Ne prikazuj, Prikazuj i Prikazuj prioritetno.

6Ukoliko odaberete opciju Prikazuj Brzi meni, tada će ekran Izdavanje računa izgledati kao na slici – tj u donjem delu ekrana imaćete dostupan tab kojim prelazite na Brzi meni.
Ako odaberete opciju Prikazuj prioritetno za Brzi meni, tada će se ovaj tab automatski otvoriti prilikom akcije Izdavanja računa.

7 Brzi meni je ekran prikazan na slici.

On se koristi tako što prvo unesete šifru nekog proizvoda na tastaturi, a zatim birate neku od opcija na dugmićima “prečicama” (zaokruženi su žutom bojom).
Više o brzom meniju možete videti u pitanju Kako se koristi brzi meni i PLU oznaka?

8Medju opcijama ekrana Podešavanja/Ekran iz glavnog menija, imate i mogućnost da definišete Prečice koje će se prikazivati u Brzom meniju (oznake F1, F2, F3 i F4) na prethodnoj slici.

Pritiskanjem strelica gore/dole možete promeniti redosled prečica u brzom meniju.

9 Izborom opcije + desno od opcije Prečice, otvara se deo za definisanje nove prečice.
Jedan od primera prečice je prikazan ispod. Odabrali smo Naziv: “Storno“, i izabrali iz padajućeg menija Tip: Storno poslednjeg računa.

Ako izaberete opciju Primeni, prečica će biti dodata u vaš Brzi meni.

AVaš Brzi meni sada izgleda ovako. Opcija Storno računa je dodata medju prečice.