IzdavanjeRacuna1

1 Da bismo izdali račun neophodno je da imamo već ima definisane artikle u samoj aplikaciji ePOS koje želite dodati u svoj račun
Ako želite da proverite da li imate kreirane artikle, proverite sadržaj u opciji Katalog

2 Ukoliko proveravate sadržaj Kataloga, on mora da ima već definisane foldere, i artikle u njima (kao na slici).
Ukoliko artikala nema, potrebno je prvo uneti artikle, da biste generisali račun

3 Pod pretpostavkom da su artikli već uneti u aplikaciji ePOS sledeći korak će biti izbor artikala za koje kucamo račun
Čim pritisnete KRATKO artikal iz sadržaja on će biti dodat u vašu korpu (povećaće se iznos u korpi)
Ako DUGO pritisnete artikal, pojaviće vam se opcija biranja količine

4 Klikom na opciju Dalje prelazimo na odabir opcija plaćanja.
 
Sadržaj korpe možete proveriti pritiskom na ikonicu korpe

5 Nakon što smo odabrali način plaćanja biramo opciju Štampa kako bismo odštampali fiskalni račun.Ostala polja možete menjati po potrebi.