Horeca1

1Na donjoj slici možete videti predložene načine plaćanja (Podešavanje/Opcije plaćanja).
Tip je ono što vidi Poreska uprava, a Naziv plaćanja je vaš interni naziv, koji je vezan za vašu kasu.
Kao što vidite, na vašoj kasi možete razdvojiiti slučajeve kada vam korisnik zaista plati gotovinom, ili, npr. karticom.

2Kada vam korisnik zatraži račun, a vi ne znate čime će vam platiti, možete mu, na primer, izdati račun sa selektovanom opcijom Gotovina (naziv je Gotovina, a i tip je Gotovina)

3U praksi, kada gostu donesete račun, može se dogoditi da on nema dovoljno gotovine, i ipak želi da plati karticom.

To NE ZNAČI (!) da treba da se vratite na kasu i izdate novi račun sa selektovanom opcijom plaćanja kartica/Gotovina.

Primite uplatu i predajte mu račun koji je već generisan (u koraku 2) sa Nazivom plaćanja Gotovina.

4Radi vaše interne evidencije i klasifikacije, vi NAKNADNO možete podesiti ispravnu Opciju plaćanja koja se dogodila.

U sekciji Žurnal izaberite račun i pritisnite opciju Detalji.

5Otvaranjem detalja računa, videćete da je kao Naziv tog plaćanja upisana Gotovina.

Pritisnite strelicu na dole, desno od naziva Gotovina.

6Promenite Naziv plaćanja u kartica.

Da rezimiramo, ovo plaćanje će se u Poreskoj upravi i dalje voditi kao plaćanje gotovinom jer je Tip plaćanja i dalje Gotovina, ali vaš interni naziv je kartica.

7Zbog toga u vašim Žurnalima i Izveštajima možete voditi precizniju evidenciju o načinima (=nazivima) plaćanja, i razlikovati gotovinu od kartice ili, npr, čeka.

8 Za korisnike čija je šifra delatnosti 5610 ili 5630, obavezno je da bude selektovana opcija Horeca u sekciji Podešavanja/Opšta (kao što je prikazano na slici).

Za uključivanje opcije Horeca, molimo vas, kontaktirajte naš kontakt centar telefonom na 011/207-3030 ili nam napišite mail na fiskalizacija@zeta.rs.