MestaProdaje3

1Izborom opcije Podešavanja/Mesta prodaje  biće vam prikazan ekran za njihov pregled i definisanje.
Pre definisanja Mesta prodaje, morate imati definisan barem jedan Nivo.
Ukoliko držite restoran, jedan od nivoa može biti, na primer Bašta, a drugi Unutra.
Odaberite tab Nivoi, pritisnite ikonicu sa znakom +, zatim upisite naziv Basta, i pritisnite dugme Zapamti.

2 Sada možete definisati mesta prodaje izborom taba Mesta prodaje, i klikom na ikonicu sa znakom +. Upisite naziv vašeg mesta, npr “Sto 1“, definišite gde se on nalazi (Nivo) i pritisnite dugme Zapamti.
Odaberite tab Nivoi, pritisnite ikonicu sa znakom +, zatim upisite naziv Basta, i pritisnite dugme Zapamti.

3 Ukoliko imate definisana mesta prodaje, prilikom izbora opcije Izdavanje računa, prikazivaće vam se ekran sličan prikazanom na slici.
Kada gost poruči neki artikal, vi ga dodajete na njegov račun biranjem stola za kojim se gost nalazi.
Svaki sto će imati svoju nezavisnu korpu sa proizvodima.