BrziMeni1

1 Brzi meni se nalazi u novom tabu, na dnu ekrana sekcije Izdavanja računa.

Njemu možete pristupiti pritiskom na prikazanu ikonicu ili prevlačenjem ekrana sa desno na levo.

2 Brzi meni je ekran prikazan na slici.

On se koristi tako što prvo unesete šifru nekog proizvoda na tastaturi, a zatim birate neku od opcija na dugmićima “prečicama” (zaokruženi su žutom bojom).

3 Upisivanjem šifre 1231234, i pritiskom “prečice” PLU, artikal sa šifrom 1231234 će biti dodat u vašu korpu, kao na narednoj slici.

4Izborom opcije PLU, dodali ste artikal sa šifrom 1231234 jednom u vašu korpu.

5 Ukoliko želite da unesete veću količinu proizvoda u korpu, tada upisujete njegovu šifru, ali ovog puta birate “prečicu” X (koja označava operaciju množenja).

6 Kasa će prepoznati da se u vašem katalogu pod šifrom 1231234 nalazi hleb.

Na tastaturi unesite količinu, na primer broj 6.

7 Nakon unosa količine (broj 6), treba pritisnuti znak strelice.

Na taj način ćete dodati 6 hlebova u vašu korpu, kao na narednoj slici.

8Izborom opcije X, i dodavanjem količine 6, dodali ste artikal sa šifrom 1231234, tj. hleb, šest puta u vašu korpu.

9 Ako niste sigurni koji se artikal nalazi pod šifrom 1231234, tada izaberite prečicu ?.

Kasa će prepoznati da se u vašem katalogu pod šifrom 1231234 nalazi hleb, i to će ispisati na ekranu.

Pored 3 upravo opisane “prečice” (PLU, X, ?), možete i sami definisati svoje “prečice”, pa ih podesiti da stoje umesto dugmića sa oznakama F1, F2, F3 i F4.

Više o tome pogledajte u narednom pitanju.