Avans3

1Pronadjite u žurnalu poslednji izdati avans za vašu korpu. U našem primeru, to je avans sa brojem 387.

Biranjem tog avansa iz žurnala, otvaraju vam se dostupne funkcije za taj račun.

Odaberite funkciju Refundacija.

2Odaberite opciju Refundiraj sve.

3Izlistaće vam se svi uplaćeni avansi, razvrstani po poreskim stopama.

Ako je sve u redu, potvrdite pritiskom zelene ikonice.

4Unesite identifikaciju kupca, odaberite način plaćanja i pritisnite Štampa.

5Odštampani račun će imati naziv Avans Refundacija.

U sebi sadrži referentni broj ka poslednjem avansnom računu, u ovom slučaju broj 387.

6Nakon što ste izvršili refundaciju avansa, sada možete izdati Konačni račun.

Pronadjite u Žurnalu vašu refundaciju, i izaberite u njoj opciju Konačni račun.

7 Izlistaće vam se sadržaj korpe.
Ukoliko je sve u redu, pritisnite zelenu ikonicu za nastavak.

8Ovoga puta je Račun tipa Promet.
Odaberite opciju Plaćanja i pritisnite Štampa da biste odštampali Konačni račun.

9Odštampani račun će imati naziv Promet Prodaja.
Prikazan je na slici skroz desno. U sebi sadrži referentni broj na Avans Refundacije.

Dakle, od samog početka, za ovu prodaju smo generisali ukupno četiri računa: 2 Avansa Prodaje (za 2 avansa), 1 Avans Refundacije (jer refundacija mora da se uradi pre Konačnog računa) i jedan klasični račun Promet Prodaja

Sva četiri računa su povezana sa referentnim brojevima, pogledajte sliku.
U vašoj praksi, referentni brojevi neće slediti jedan za drugim kao na slici (386-387-388), već će medju njima biti veća razlika.