Avans1

1Kada izdajete prvi avansni račun, potrebno je da popunite vašu korpu sa proizvodima, i da odete na deo za plaćanje

2 Pritisnite strelicu na dole, a zatim kao Račun iz padajućeg menija odaberite Avans.

3 Primetićete da je sada račun grupisan po poreskim stopama.
To je zato što Poreska uprava očekuje da sami raspodelite na koju (poresku) stavku iz računa polažete novac koji je dobijen za avans.

4Ako pritisnete, na primer, strelicu levo od oznake Avans (F) videćete koji sve proizvodi na tom računu imaju poresku stopu sa oznakom F.

5 Možete odabrati neko Vreme uplate iz prošlosti kada nam je uplata (na račun) legla.

6Ukoliko ste dobili, npr 12000,00 din avansa, njih možete raspodeliti po poreskim stavkama po savetu vašeg računovođe. Na primer, to možete uraditi kao na slici.

Izaberite način plaćanja, a zatim pritisnite Štampa da bi ste odštampali avansni račun

7 Odštampani račun će imati naziv Avans Prodaja.

Važno je da registrujete broj prvog avansnog računa koji ste izdali jer će se svi naredni računi vezani za ovu korpu referencirati jedan na drugi.

U ovom slučaju, to je broj 386.

8Ukoliko želite da izdate novi avansni račun ovom kupcu (za istu korpu), pogledajte odgovor na pitanje “Kako da izdam novi avansni račun?“.

Ukoliko želite da zatvorite račun, pogledajte odgovor na pitanje “Kako da zatvorim avansni račun?“.