Artikal1

1 Dodavanje artikla se vrši kroz opciju Katalog

2 Klikom na Katalog dobijate ekran na kome postoji mogućnost da odaberete znak + kako biste dodali artikal

3 Klikom na + otvoriće vam se polja: Šifra (Ukoliko artikal ima šifru unosi se ovde), Naziv, GTIN (unosi se međunarodni kod ukoliko postoji informacija o istom), Jedinica mere (zavisno od potrebe artikla može se odabrati komadni artikal ili na meru), Cena, Putanja (odabir foldera u kome će artikal biti smešten), Poreske oznake (PDV oznaka poreske stope koja se primenjuje na artikal)

NAPOMENA:
 
Polja ŠIFRA, GTIN I PUTANJA nisu obavezna, ostala polja su obavezna. Kada jednom kreirate šifru artikla, ne postoji mogućnost njene promene. Ostala polja možete menjati po potrebi.