Aktivnosti1

1Izborom opcije Podešavanja/Opšta iz glavnog menija, dobićete prikaz ekrana u kome možete izabrati vođenje stanja vaših zaliha čekiranjem opcije Prati zalihe.

2 Ako smo uključili praćenje zaliha, tada nam kroz opciju Katalog glavnog menija, postaju dostupne opcije (tabovi) Asortiman, Magacini i Aktivnosti.
Ponekad će ovde biti dostupan i tab sa nazivom Alarmi, ukoliko u tom trenutku imate proizvode sa negativnim stanjem u magacinu.

3Izborom taba Magacini prikazaće vam se lista vaših magacina, ako ste selektovali opciju Grupisano.
“Ugradjeni” su magacini Prodaja – sa kog se oduzima prilikom prodaje, i Rezervacija gde se prebacuju rezervisani artikli (kod izdavanja avansa ili započete korpe, npr).  Magacin Rezervacija neće biti prikazan ako ništa u tom trenutku nije rezervisano.
Ikonica katanca označava da postoje otvorene aktivnosti (u tabu Aktivnosti) za taj magacin.

4Izborom nekog magacina, možete videti listu proizvoda u njemu, zajedno sa dostupnim količinama.

5 Dodavanje novog magacina se vrši kroz novu aktivnost, na primer kada radite prijem nove robe, tada možete definisati ime novog macina izborom znaka +.

Kada vršite dodavanje novog proizvoda kroz opciju Katalog/Dodaj artikal, tada se taj proizvod automatski smešta u katalog Prodaja.

 

6 Kako su inicijalno svi proizvodi smešteni u magacin Prodaja, ako želite da ih prebacite u neki novi magacin, to možete uraditi na sledeći način.

U tabu Asortiman izaberite proizvod koji želite da premestite u novi Katalog, izaberite tab Stanje i pritisnite strelicu desnu od magacina Prodaja (ukoliko želite iz njega da premestite u neki drugi magacin)

7 Ako želite, na primer, da prebacite 3 komada proizvoda Domaća kafa u Magacin glavni, upišite broj 3 na odgovarajuću crtu i pritisnite Zapamti.

Ovde, takodje, postoji opcija dodavanja novog magacina, pritiskom na opciju +.